Cheque-uitreiking YETS Foundation


Dankzij jullie heeft de Ronde Tafel Schiedam 4.000,- euro kunnen schenken aan de YETS Foundation. Het geld komt ten gunste van één specifiek onderdeel van YETS: het Podcastproject.
Deze podcast kan nu verder worden ontwikkeld door jongeren. Zij zullen verschillende rollen gaan verdelen zoals host, editor, regisseur, marketeer, events, enzovoorts. Tijdens de podcast wil YETS een gezicht geven aan de verhalen en ervaringen van jongeren.Het bedrag kon worden opgehaald via het GYMfest gevolgd door onze Winterwijnactie.
YETS heeft interventies ontwikkeld waarmee zowel groeps- als meer individuele coaching plaatsvindt om kwetsbare jongeren met een verhoogd risico op maatschappelijke uitval weer in hun kracht te zetten. Nieuw daarbij is dat zij een mediaplatform oprichten van jongeren, voor jongeren. Hiermee wilt YETS verhalen in beeld brengen die normaal onverteld blijven, een licht schijn op thema's die meestal niet aangeraakt worden en discussies stimuleren die stereotypen en vastgeroeste zienswijzen onder de loep nemen. Er wordt een stap gezet om kwetsbaarheid stoer te maken. Hiervoor wordt een podcast ontwikkeld waarbij jongeren zelf alle onderdelen op zich nemen (editor, regisseur, host, social media, marketing, communicatie, enzovoorts). Samen vormt dit een echt ondernemersteam. Leuk en leerzaam voor alle betrokkenen en zichtbaar in de stad!

 

 


« Terug naar het overzicht